رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان چادگان گفت:سردر سنگی عمارت احمد قلی خان شهر چادگان در استان اصفهان ثبت ملی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نورالله عبدالهی بیان داشت: خانه تاریخی احمد قلی خان از بناهای دوره قاجار، در نبش میدان شهدای این شهر قرار داشت که پس از تخریب در پنج دهه پیش، بانک ملی چادگان و مغازه های خیابان امام خمینی (ره) در محل آن ساخته و سر در سنگی آن به ساختمان شهرداری در خیابان شورا منتقل شد.

وی افزود: در این اثر سنگی اشکالی از قبیل گلدان، سرباز، خوشه انگور، گل هشت پر، کبوتر و مرغ مینا که نمادی از حاصلخیزی، پرباری در باغداری وکشاورزی است، حکاکی شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان چادگان گفت: احمد قلی خان سرتیپ برادر جعفرقلی خان معظم الملک (بانی خانه معظم الملک) از فرماندهان فوج فریدن در دوره قاجاریه و نایب الحکومه فریدن در زمان مشروطیت است.

گفتنی است؛ سردر سنگی عمارت احمدقلیخان پس از خانه معظم الملک، حمام نادی، پل اورگان و حمام گشنیزجان، پنجمین اثر شهرستان چادگان است به شماره 32063در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ملی رسیده است.