رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسارگفت: 6 هکتار از زمین‌های ملی در خوانسار رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابراهیم پورهاشمی گفت: 6 هکتار از زمین‌های ملی در خوانسار رفع تصرف و آزادسازی شد.

وی افزود: حکم آزادسازی و تخلیه شش هکتار از اراضی ملی با پیگیری و پس از گذشت مدت حدود دو سال از قطعی شدن حکم، با همراهی یگان حفاظت و نیروی انتظامی اجرا شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار گفت:درختان غرس شده در این زمین های ملی خارج و ادوات و آلات رسیدگی به این درختان قلع و قمع شد.