در بیست و چهار ساعت گذشته ۱۴ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: مرکـز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی ۵۱۲ تماس شهروندان بوده است.

وی در ادامـه افـزود: ۱۴ مـورد عملیات آتش نشانان با ۲۹ مرتبه خـروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش یک مـورد حریق منزل مسکونی، ۳ مورد قفل درب و محبوس شدن افراد در منزل مسکونی، خودرو و آسانسور، یک مورد تصادف خودرو، یک مورد بازدید ایمنی از منزل مسکونی، ۴ مورد رها سازی حیوانات محبوس شده، یک مورد سیلان گازوئیل بر سطح خیابان، یک مورد سقوط یک اصله درخت بر روی خودرو و ۲ مورد خدمات ایمنی بوده است.

گیلان-آتش نشانی

آتش سوزی منزل مسکونی آسیب جانی نداشت

وی در ادامه به آتش سوزی منزل مسکونی که بامداد امروز ۲۲ مهر ۹۷ رخ داد، افزود: این آتش سوزی در استادسرا، خیابان مهر شریف و در ساعت ۰۴:۵۰ رخ داده بود که کارشناسان علت حادثه را اتصالی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه پریز برق منصوبه در  داخل کمد لباس اتاق خواب منزل مسکونی در مجاورت اجسام قابل اشتعال (چوب، پارچه، پلاستیک و...)  بوده که با توجه به مشاهده دود و آتش از پنجره واحد مسکونی، آتش نشانان سریعا نسبت به تخلیه کامل ساکنین و اطفای کامل آتش اقدام کردند.

همین گزارش حاکی است: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.