مدیرکل استاندارد استان اصفهان از معدوم شدن بیش از 3 تن پنیر پیتزا در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامحسین شفیعی  گفت: بیش از 3 تن پنیر پیتزا غیربهداشتی در اصفهان جمع آوری و معدوم شد.

وی افزود: در بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد از یک واحد تولیدی، بیش از 3 تن پنیر پیتزای غیراستاندارد جمع آوری و معدوم شد.

گفتنی است؛  این واحد تولیدی  نیز به دلیل تولید محصول بی کیفیت و نداشتن مجوزهای تولید پلمب شد.