رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان ازرهاسازی ۲۵قطعه پرنده تیهو در منطقه حفاظت شده در اردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد عباسی دشتکی گفت: محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست اردستان 25 قطعه پرنده تیهو را که به صورت غیرمجاز صید و نگهداری می شدند، کشف و جمع آوری کردند.

وی افزود: این پرندگان در زیستگاه های منطقه حفاظت شده کهیاز رهاسازی شدند.

تیهو 24سانتیمتر طول دارد و از پرندگان مورد علاقه شکارچیان و از کبک کوچکتر است و می تواند به راحتی در میان صخره ها و در شیب های تند به سرعت بدود.

گفتنی است؛ طبق آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه هر قطعه تیهو 200هزار تومان است.