چهار واحد غیرمجاز پزشکی توسط کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پلمپ شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر نظارت بر امور درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام خبر پلمپ 4 واحد غیرمجاز پزشکی، گفت: از هفته گذشته تاکنون چهار واحد غیرمجاز پزشکی پس از اخذ حکم ورود توسط کارشناسان معاونت درمان پلمپ شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

دکتر آرش الماسی خاطرنشان ساخت: مراکز غیرمجاز پزشکی شامل دو مرکز حجامت و دو مرکز دندانپزشکی است.

وی دلیل پلمپ این واحدها را دایر کردن مراکز پزشکی و ارائه خدمات پزشکی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح عنوان کرد.