شهرک گلخانه ای در خمینی شهر با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، شهرک گلخانه ای درخمینی شهر با حضور محمود حجتی به بهره برداری رسید.

شهرک گلخانه ای خمینی شهر در مساحت 17 هکتار مشتمل بر 15 گلخانه با اعتبار هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبار بخش خصوصی و سه میلیارد ریال تسهیلات بانکی درمحله قرطمان خمینی شهر احداث شده است.

در این شهرک گلخانه ای محصولات نظیر فلفل، خیار، گوچه زیتونی و انواع گل های تزئینی تولید می شود.

گفتنی است؛ شهرک گلخانه ای خمینی شهر توانسته است برای 60 نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی کند.

افتتاح شهرک گلخانه ای