محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست چادگان ۴ شکارچی غیرمجاز در چادگان را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست چادگان ۴ نفر شکارچی با دو قطعه کبک شکار را شناسایی ودستگیر کردند.

محیط بانان این اداره در گشت، کنترل و دوربین کشی از مناطق آزاد شهرستان چادگان، بخش چنارود متوجه حضور چهار نفر در ارتفاعات چشمندگانها شدند که ضمن دوربین کشی و بررسی مشخص شد دو نفر از افراد حامل سلاح شکاری بوده و در حال تیراندازی در منطقه بودند.

محیط بانان پس از برنامه ریزی جهت دستگیری متخلفین عازم ارتفاعات شده و بعد از ساعتی کوهنوردی، طی یک عملیات غافلگیری موفق به دستگیری متخلفین شدند.

از متخلفین دو قبضه اسلحه، دو قطعه کبک، تعداد ۳۷ عدد فشنگ ساچمه و ادوات شکار کشف و ضبط و صورتجلسه گردید و مراتب جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.