کتب پیش دبستانی در میان 25 هزار نوآموز بین سراسر مناطق تابع استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سیروس محمدی ضرورت تمرکز بر فعالیت‌های دوره پیش‌دبستانی و ارائه محتوای آموزشی و نظارت بر این دوره را از جمله وظایف حساس آموزش و پرورش برشمرد و گفت: در کتب تالیف شده کلیه سیاست‌گذاری‌ها، شاخص‌ها و معیارهاری دوره پیش از دبستانی بر اساس سند تحول و زیر نظام برنامه درس ملی مد نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی کلاس‌های دوره پیش دبستانی در سطح استان الزاما باید از بسته‌ی آموزشی پیش‌دبستانی تالیف شده توسط "کمیته تولید و محتوای دوره‌ی پیش دبستانی" استان که مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش است، استفاده کنند.

دفتر مدیریت کلاسی برای استفاده در سال تحصیلی 1398-1397

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان با بیان ارسال دفتر مدیریت کلاسی برای استفاده در سال تحصیلی 1398-1397 به مناطق،  گفت: دفتر مدیریت کلاسی به عنوان‌ یکی از ابزارهای مهم در ثبت اطلاعات از سوی معلم در ارزشیابی کیفی، توصیفی است که باید از سوی ادارات کل استان‌ها، چاپ و در اختیار مدارس قرار گیرد.

محمدی در مورد نحوه پرداخت کتابهای پیش دبستانی گفت: این کتب در مناطق عشایری، کلاس های چند پایه و در بعضی مناطق محروم  به صورت رایگان توزیع شده و در مناطق دیگر با توجه به درجه برخورداری، قیمت کتابها متفاوت است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مجموعه هفت جلدی کتاب‌های پیش‌دبستانی «2» برای رده سنی 5 سال تمام، پیک آموزشی چهار جلدی پیش‌دبستانی «1» برای رده سنی 4 سال تمام، دفتر ثبت فعالیت‌های کلاسی ویژه مربیان و پیک‌های آموزشی اولیای نوآموزان پیش دبستانی در میان 25 هزار نوآموز بین سراسر مناطق تابع استان توزیع شد