همایش شهر دوستدار سالمند با حضور نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل و معاون شورای سالمندان بهزیستی کشور با هدف ارائه راه کارهای ایجاد شهر دوستدار سالمند در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان‌، معاون شورای سالمندان بهزیستی کشور در همایش شهر دوستدار سالمند در اصفهان گفت: با شناسایی پتانسیل سالمندان و پاسخ به نیازهای آنان می‌توان سطح کیفیت زندگی شهروندان ارشد را بالا برد تا بتوانند زندگی فعال و مستقلی داشته باشند.

محمدی افزود: هدف از این همایش فراهم آوردن زیرساخت‌هایی برای توانمندسازی سالمندان و مشارکت آنها در اجتماع و طراحی المان‌های شهری با تامین نیازهای سالمندان است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز با بیان اینکه خوشبختانه فرهنگ مراقبت و احترام به سالمندان هنوز در استان ما پررنگ و مورد توجه است، گفت: کار برای سالمندان کار برای آینده هر یک از افراد جامعه است، بنابراین همه باید در فرآیند فراهم آوردن محیط دوستدار سالمند مشارکت کنند تا شهر زیبای خدا برای همه، زیبا باشد.

مرضیه فرشاد افزود: سالمندی  می‌تواند دوره کمال و زایندگی یا دوره یاس و ناامیدی باشد که سالمند را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند؛ بنابراین مشارکت خود سالمندان در امور مربوط به آنها، می‌تواند یاری رسان خوبی برای تحقق شهر دوستدار سالمند باشد.

وی با اشاره به اینکه، سالمندی و مسائل مربوط به آن مقوله‌ای گریزناپذیر است، افزود: اگر برای سالمندان و مسائل آنها برنامه‌ریزی نکنیم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و با مشکلات زیاد مواجه خواهیم شد که هزینه کلانی به ما تحمیل می‌کنند در حالی که با برنامه‌ریزی برای سالمندی، از این مقوله بعنوان فرصتی برای توسعه و پیشرفت استفاده ‌کنیم.

فرشاد با ابراز خرسندی از نامگذاری پارکی به نام سالمندان در بستر زاینده‌رود گفت: فراهم آوردن بستری مناسب در شهر و مناسب‌سازی محیط شهری نشان از تکریم سالمندان دارد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با تعامل سازنده با سازمان‌های بین‌المللی به دنبال الحاق اصفهان به شبکه بین المللی شهرهای دوستدار سالمند است.