دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد آموزشی ،پژوهشی متفاوت تر از دوره های قبل با در برگیری گسترده ای در بین مدارس ابتدایی استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیرامون برگزاری دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب گفت: در سال  گذشته بیش از 204 مدرسه ابتدایی در سطح استان برنامه جشنواره نخستین واژه آب در آن برگزار شد که بر مبنای دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مقرر گردید دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب با دربرگیری بیشتری نسبت به سنوات قبل برگزار شود.

محسن شفیعا افزود: علاوه بر اینکه این دوره از جشنواره نخستین واژه گسترده تر از دوره های قبل برگزار میشود بلکه در نظر گرفته شده طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان مقطع ابتدایی حاضر درجشنواره نخستین واژه آب نیز  اجرا شود.

بررسی میزان تاثیر آموزش مصرف بهینه آب بر دانش آموزان ابتدایی 

وی با بیان اینکه طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان حاضر در جشنواره نخستین واژه آب با هدف بررسی میزان  تاثیر آموزش مصرف بهینه آب بر دانش آموزان ابتدایی می باشد عنوان کرد:برای اولین بار در کشور در استان اصفهان بعنوان پایلوت طرح پژوهشی پس وپیش از آزمون دانش آموزان  ابتدایی که تحت آموزش های چگونه درست مصرف کردن آب قرار می گیرد انجام می شود.

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: جشنواره نخستین وازه آب با رویکرد نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین آینده سازان کشور اجرا می شود چرا که به باور کار شناسان آموزش در سنین پایین بسیار موثر واقع می شود که در این راستا آبفا استان اصفهان با بهره گیری از متخصیص و کارشناسان زبده راهکارهای مصرف صحیح آب را به دانش آموزان آموزش می دهند.

جشنواره اب

شفیعا با اشاره به دعوت از هنرمندان برای اجرای برنامه اثرگذار جشنواره نخستین واژه آب خاطرنشان ساخت:آبفا استان اصفهان به منظور اینکه  دهمین جشنواره نخستین واژه آب موثرتر از قبل واقع شود مقرر گردیده با استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان و کارشناسان آموزشی مباحث چگونگی مصرف بهینه آب را به اولیاه ،مربیان و دانش آموزان  مقطع ابتدایی آموزش داده شود.

وی ادامه داد:در این دوره جشنواره نخستین واژه آب در نظر گرفته شده که اولیاء دانش آموزان هم حضور داشته باشند تا آنها  هم که با راههای مصرف بهینه آب بیش از پیش آشنا شوند تا در نهایت مصرف صحیح آب در جامعه نهادینه شود .

شفیعا به آموزش مربیان ابتدایی پرداخت وعنوان کرد: در سال گذشته برای اولین بار در کشور مربیان و معلمان مقطع اول ابتدایی با حضور در تصفیه خانه آب اصفهان و گلپایگان علاوه بر اینکه با فرایند تصفیه آب از نزدیک آشنا شدند بلکه راهکارههای مصرف صحیح آب هم فرا گرفتند.که این امر در سال جاری نیز ادامه دارد.

وی به برگزاری مراسم زنگ آب در مدارس استان پرداخت و اظهار داشت:با دعوت از مسئوالان ارشد شهرستانها، مسئوالان ادارات آموزش و پرورش و آبفا ماسم زنگ آب در میان مدارس استان با یادآوری اینکه قدر آب را بیش از پیش بدانیم برگزار می شود.

رئیس اداره  آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نمایش کودکان ویژه مهدهای کودک وپیش دبستانی های استان تحت عنوان (سیمای آب ) گفت:شرکت آبفا استان با همکاری و تعامل با اداره بهزیستی و آموزش و پرورش برگزاری پنجمین جشنواره سیمای آب را در دستور کار قرار داد این در حالیست که در دوره این جشنواره با استقال فراوانی روبرو شد وبیش از 450 مهدکودک در این جشنواره شرکت کردند.