رئیس تامین اجتماعی دو رشت گفت: افزون بر ١٨٠٠٠ مستمری بگیر تحت پوشش این واحد تابعه استان می باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، منوچهر امیری شیراز رئیس تامین اجتماعی شعبه دو رشت با بیان اینکه بیش از ٥٤٠٠٠ بیمه شده اصلی و افزون بر ١٨٠٠٠ مستمری بگیر تحت پوشش این واحد تابعه استان می باشند اظهار کرد: بیمه شدگان اجباری با ٣٣٣١٥ نفر، مشاغل آزاد با ١١٣٥٩ نفر، بیمه اختیاری با ٣٩٦٢ نفر و کارگران ساختمانی با ٣٥٣٧ نفر بزرگترین گروههای بیمه شدگان این شعبه را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به وجود ٩٣٩ مقرری بگیر بیمه بیکاری افزود: در پنج ماهه نخست سالجاری ٥٢ میلیارد ریال مقرری به این تعداد مشمولین پرداخت گردیده است.

١٣٣٧٩ نفر بازنشسته تحت پوشش این شعبه می باشند

رئیس تامین اجتماعی دو رشت خاطر نشان کرد: ١٣٣٧٩ نفر بازنشسته، ٨٠٦ از کارافتاده و ٣٩٦٢ بازمانده تحت پوشش این شعبه می باشند که ١٥ درصد جامعه مستمری بگیران استان را دربر می گیرند.

امیری شیراز دربخش دیگری از گزارش عملکرد شعبه دو رشت درنیمه اول سالجاری اذعان داشت: دراین مدت بیش از ٤٣ میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان و افزون بر ١٧٢٦ میلیارد ریال تعهدات بلند مدت به مستمری بگیران این شعبه پرداخت شده است.

استقرار میزخدمت درسالجاری

امیری با توجه به استقرار میزخدمت درسالجاری درطبقه همکف این شعبه ، این مهم را حرکتی ارزشمند جهت پاسخگویی مطلوبتر و افزایش رضایتمندی وکاهش زمان ماندگاری مراجعان در سطح واحدها برشمرده و افزود توسعه و گسترش خدمات غیرحضوری دراین راستا از دیگر برنامه های عملیاتی بوده است که ابلاغ الکترونیکی بیش از٨٠ درصد احکام کارفرمایی و دریافت ٨٧ درصد لیستهای حق بیمه بصورت اینترنتی نمونه هایی از آن می باشد.

وی تصریح کرد: کارفرمایان کارگاههای محدوده عمل این شعبه بیش از ٦١٥ میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار می باشند.