دادستان کل کشورگفت: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان گفت: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.

وی با اشاره به اینکه فساد دامن برخی از مدیران کشور را گرفته است، افزود: دشمن به دنبال این است که بگوید کشورمان دچار فساد شده است اما بسیاری از مدیران کشور پاکدست هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری از دادستانها خواست تا بر عملکرد مدیران نظارت بیشتری داشته باشند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: با قوانین اخیری که در سال 92 تصویب و از سال 94 اجرایی شده است مسؤولیت دادستان‌ها به خصوص در مراکز استان‌ها افزایش یافته است.

وی با انتقاد از نظارت نکردن بانک مرکزی بر شرکت های لیزینگی گفت: اگر بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود در این زمینه عمل کرده بود امروز بااین هجمه پرونده های قطور شکایت مرمی و کلاهبرداری روبرو نبودیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری بیان داشت: شرکت های لیزینگی از مردم مبالغ سنگین دریافت کرده و هزاران خودرو را فروخته اند اما تحویل نمی دهند.

دادستان کل کشور گفت: احقاق حقوق عامه مردم ازبرنامه های مهم  دستگاههای قضایی است که در این رابطه  پرونده های وسیعی در سطح کشور وجود دارد که باید بررسی گردد.