با حضور دادستان کل کشور تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان انجام شد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور دادستان کل کشور علی اصفهانی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و از حسن رحیمی دادستان سابق که بازنشسته شده قدردانی شد.