رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به جوانان خوشفکر برای مقابله با تحریم ها داریم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیرکشانی در پویش ملی صادرات  اتاق بازرگانی اصفهان گفت:برگزاری پویش ملی صادرات را گامی موثر در تشویق جوانان به صادرات و کارافرینی برشمرد و گفت:در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به جوانان خوشفکر برای مقابله با تحریم ها داریم.

وی افزود:صادرات یکی از دغدغه های شورای عالی جوانان اتاق است و در این راستا سمپوزیوم  و نشست های متعددی  برگزار شده است.

وی برگزاری پویش ملی صادرات را گامی موثر در تشویق جوانان به صادرات و کارافرینی برشمرد و گفت:در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به جوانان خوشفکر برای مقابله با تحریم ها داریم.

کشانی به برگزاری  دوره های آموزشی بازرگانان کوچک و نسل فردا برای نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت:اتاق بازرگانی اصفهان همواره تلاش می کند که برای آینده بازرگانان و کارآفرینان توانمند  تربیت کند.

 رییس  شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:توجه به خلاقیت و نوآوری جوانان و پرورش آن در محیط مناسب  می تواند ایران از چاه های نفت بی نیاز کند.