همایش هفته جهانی کودک با موضوع کودک و محیط زیست در شهرستان خوانساربرگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، همایش دانش آموزی به مناسبت هفته جهانی کودک با موضوع کودک و محیط زیست در شهرستان خوانسار برگزارشد.

همایش دانش آموزی به مناسبت هفته جهانی کودک با موضوع کودک و محیط زیست در کانون پرورشی فکری کودکان شماره یک شهرستان خوانسار برگزار شد.

کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار در این همایش ضمن بیان مباحث زیست محیطی برای دانش آموزان و ارائه راهکار برای حفظ بهتر محیط زیست بر نقش دآنش اموزان و خانواده ها در حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.