معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: به‌منظور تسهیل در امر اجرایی شدن طرح‌های عمرانی، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کرمانشاه واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مهرداد سالاری با اشاره به شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در شهرستان‌ها، خواستار تشکیل یک بانک اطلاعات دقیق و جامع از همه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی در شهرستان‌های استان توسط معاونان عمرانی شد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در نشست توجیهی معاونان عمرانی فرمانداری‌ها واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های دولت اعلام کرد و گفت: یکی از وظایف مهم معاونان عمرانی در شهرستان‌ها شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است.

وی یکی دیگر از وظایف مهم معاونان عمرانی فرمانداری‌ها علاوه بر شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام را نظارت دقیق بر نحوه نگهداری ساختمان‌ها و پروژه‌های دولتی عنوان کرد.