معاون جدید مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس از تدوین نظام مالی با نگاه ویژه به سرمایه‌گذاری و درآمدهای پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد رستمی در آیین معارفه‌اش به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس ضمن تشکر از حسن نظر در این انتخاب، اظهار کرد: با توجه به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و کم شدن درآمدهای ناشی از آن، رویکرد شهرداری بندرعباس در حوزه مالی نیازمند تغییرات است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری بندرعباس نیازمند تدوین نظام مالی جدید است و این مهم بزودی انجام می‌شود، افزود: باید نظام درآمدهای غیرعملیاتی را وارد شهرداری کنیم تا از این طریق بتوان به درآمدهای پایدار دست پیدا کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس با تاکید بر هماهنگی بیشتر بودجه مصوب و هزینه‌ها، خاطرنشان کرد: این اقدام از مشکلات آینده شهرداری جلوگیری کرده و باعث تصمیم‌گیری بهتری در بخش اجرا می‌شود.

رستمی ضمن اشاره به نگاه ویژه در تحقق حداکثری بودجه مصوب، بیان کرد: فعالسازی کدهای درآمدی که قبلا کمتر به آن پرداخته شده یکی دیگر از اهدافی است که برای آن برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اظهار اینکه نگاه ما به«سرمایه‌گذاری» به عنوان یک ضرورت است، گفت: در نخستین اقدام، بزودی فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران منتشر خواهد شد و سپس نسبت به جذب آنها اقدام می‌شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس افزود: قطعا«نظم» سرلوحه کار در حوزه مالی و اقتصادی خواهد بود و روابط میان سایر بخش‌های وابسته به شهرداری در حوزه مالی بر مبنای این مهم ادامه می‌یابد.