رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد با اشاره به اینکه 5 عضو این شورا رای به برکناری شهردار داده‌اند، گفت: اجرای این حکم منوط به تایید کمیته انطباق فرمانداری ویژه شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، موسی نیکوکار، گفت: با توجه به اینکه 5 عضو شورای شهر بروجرد رای به برکناری امیر جاویدپور داده‌اند، لذا اجرای این حکم منوط به تایید کمیته انطباق فرمانداری ویژه شهرستان است.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، افزود: به دلیل عدم ارائه سوابق شهردار بروجرد به شورا و اوضاع کنونی شهرداری پنج عضو از 9 عضو رای به لغو حکم شهردار داده‌اند.

نیکوکار اظهار داشت: هم اکنون رای این 5 عضو شورا به فرمانداری بروجرد ارسال تا کمیته انطباق در مدت 2 هفته نظر خود را مبنی بر تایید یا لغو حکم شهردار اعلام نماید.

وی، گفت: این موضوع در کمیته انطباق بررسی می شود و با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده توسط شهردار تصمیم گیری خواهد شد.

کمیته انطباق موضوع را بررسی می‌کند

موسی نیکوکار افزود: کمیته انطباق از یک عضو شورای شهر، نماینده دادگستری، فرماندار و یک نفر از مرکز استان تشکیل می شود که مدارک را بررسی و رای را تایید یا رد می‌کند.

گفتنی است، امیر جاویدپور بهمن ماه سال گذشته به عنوان شهردار بروجرد منصوب شد و بر اساس قانون شهردار باید 5 سال سابقه کار اجرایی داشته باشد که این موضوع با اما اگرهایی روبرو است.