طی حکمی از ریاست سازمان هواشناسی کشور سرپرست هواشناسی استان اصفهان منصوب گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  حمیدرضا خورشیدی طی حکمی از سوی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی کشور به سمت سرپرست هواشناسی استان اصفهان منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده است با عنایت به کارآمدی و تجاربی که از آن برخوردارید به سمت سرپرست اداره کل هواشناسی استان اصفهان منصوب می گردید. امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و رعایت ارزشها و اصول گرانقدر اسلامی با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و امانتداری و با همکاری صمیمانه دستگاه ها و مسئولین استانی و همکاران محترم به برنامه ریزی و انجام امور بپردازید.

مهندس خورشیدی با اشاره به اهداف سازمان در جهت توسعه هواشناسی و کاربردی نمودن خدمات برای کاربران در جهت ایجاد رفاه اجتماعی افزود : تلاش برای احیاء جایگاه حقیقی هواشناسی در جامعه از اقدمات موثر چندسال اخیر سازمان هواشناسی کشور است که البته در این زمینه موفقیت هایی هم کسب شده و نیازمند توسعه و تداوام می باشد.

گفتنی است؛ در این جلسه از زحمات 42 ماهه مهندس مجید بیجندی مدیرکل قبلی هواشناسی استان اصفهان تجلیل شد.