فرمانده انتظامی کاشان گفت: در کمتر از چهار ساعت سارقان مسلح بانک انصار درکاشان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ علی پورکاوه بیان داشت: ماموران پلیس چهار دقیقه پس از سرقت مسلحانه از بانک انصار در کاشان به محل اعزام و در عملیات فنی و تخصصی سارقان در گرمسار شناسایی ودستگیر  شدند.

وی سرعت عمل پلیس را در دستگیری سارقان مسلح این بانک کم سابقه دانست و افزود: ساعت 8 و 16 دقیقه امروز دو سارق مسلح بومی منطقه به بانک انصار درخیابان اباذر کاشان دستبرد زدند و با تهدید کارکنان و مشتریان  230 میلیون ریال پول نقد این بانک را سرقت کردند ومتواری شدند.