رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با گرامیداشت شانزدهم مهر، روز جهانی کودک، بر اهمیت تقویت توانمندی های و ترسیم افق های زیبا پیش روی آنان، به عنوان سرمایه های اجتماعی و آینده سازان کشور، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیامی به مناسبت روز جهانی کودک، توجه به سطح دسترسی کودکان به خدمات مراقبتی و آموزشی باکیفیت، به ویژه کودکان مناطق محروم را ضروری دانست.

در متن این پیام، آمده است:

کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. دنیای امروز نیاز به نیروی افراد تحصیل کرده، خلاق، خوش فکر و انعطاف پذیر دارد. نیاز به توسعه نیروی انسانی متخصص در کشورها، بیش از همیشه اهمیت یافته است. ایجاد این توسعه بستگی به آموزش رسمی دارد و این فرآیند باید از زمان تولد و حتی پیش از تولد آغاز گردد.

کودکان به دلیل آسیب پذیری جسمی و ذهنی، نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند و همه کودکان می بایست بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، زبان، مذهب یا هر مورد دیگر فرصت حداکثر رشد را داشته باشند.

کودکانی که در شرایط دشوار زندگی می کنند، توجه ویژه ای را می طلبند. کودکان با توانایی هایی متولد می شوند که به آن ها اجازه می دهد ارتباط برقرار کنند، بیاموزند و رشد کنند؛ اگر این توانایی ها شناخته و حمایت نشوند، شکوفایی در کودکان حاصل نخواهد شد.

با در نظر گرفتن اهمیت توجه به نیازهای کودکان ۱۶ مهر هرسال «روز جهانی کودک» نام گرفته است؛ شعار امسال «آینده را باید ساخت» تعیین گردیده تا در این روز پدران، مادران، مربیان و دست اندرکارانِ مسایل کودکان، در فرصتی تازه درباره کودک و دنیای ژرف آن ها بیندیشند و افق های زیباتری را برای آینده کودکان ترسیم کنند.

روز جهانی کودک فرصتی است تا درباره رفتار خود با کودکان خویش بازنگری کنیم.

اگر بدانیم شادمانی، بهترین هدیه ای است که می توانیم به کودکانمان بدهیم و دوران کودکی زیبایی برای آنان ترسیم کنیم، هیچگاه فرصت شاد بودن را از آنها نخواهیم گرفت، علاوه بر این روز کودک فرصت مناسبی برای هم افزایی تلاش های سازمان ها و ارگان هایی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند.

برنامه ریزی ها نیز باید به گونه ای صورت پذیرد که دسترسی کودکان به خصوص کودکان محروم، به خدمات مراقبتی و آموزشی با کیفیت، در دوران کودکی را افزایش دهد و در جایی که منابع محدود است، کودکان آسیب پذیر در اولویت قرار گیرند.

یادمان باشد که آینده درخشان ایران در گرو توجه ویژه به کودکان است.

دکتر علی بهادر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز