مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: رمز موفقیت رئیس یک مجموعه در کنار مدیریت امور و برنامه ریزی و تعیین اهداف، همدلی با زیردستان خود، مدارا و رافت با ارباب رجوع و مشتریان خود است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علوی  در مراسم  تودیع و معارفه رییس  اداره گاز منطقه یک اصفهان گفت: رمز موفقیت رئیس یک مجموعه در کنار مدیریت امور و برنامه ریزی و تعیین اهداف، همدلی با زیردستان خود ، مدارا و رافت با ارباب رجوع و مشتریان خود است.

وی افزود: مدیران و همکاران ما باعث افتخار شرکت هستند چرا که کار بهره برداری از گاز طبیعی در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق روستایی و صعب العبور را  به بهترین وجه  و در قالب برنامه ای تعریف شده  طی سال های گذشته و سال جاری اجرایی نموده اند.

علوی با اشاره به اینکه تا دستیابی به استراتژی های شرکت، خیلی فاصله داریم تصریح کرد: برای اینکه  همواره به عنوان یک شرکت متعالی و سرآمد مطرح باشیم  نیاز است که با تلاش شبانه روزی  با تعریف پروژه های بهبود در دستیابی به استراتژی های  سه گانه شرکت اقدام نماییم.

شرکت گاز اصفهان

وی تصریح کرد: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از شرکت های مهم در سطح استان محسوب می شود  که علاوه بر داشتن جایگاه خاص، تامین کننده عمده سوخت استان در بخش خانگی، تجاری و صنعت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: یک مدیر باید سه ویژگی داشته باشد تا بتواند درامور محوله موفق باشد؛ در کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد تا مجموعه زیر نظر او کارها را بدون حضور او انجام دهند، به عنوان مربی در مجموعه خدمت نموده تا کارکنان از تجربه وی استفاده نمایند و مهمترین ویژگی مدیر مشوق بودن آن است که با داشتن مسئولیت هایی که به دوش دارد روحیه خود را ازدست ندهد.