به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برنامه پاک‌سازی زباله‌های محوطه تاریخی طاق‌بستان را توسط بازرسین بهداشت محیط را انجام داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، همزمان با گرامیداشت روز جهانی بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برنامه پاک‌سازی زباله‌های محوطه تاریخی طاق‌بستان را توسط بازرسین بهداشت محیط به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط اجرا نمود.

گفتنی است که در طرح پاک‌سازی محوطه تاریخی طاق‌بستان در روز جهانی بهداشت محیط، خدادادیان کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه، ضمن تبریک این روز از زحمات همکاران تشکر و قدردانی کرد.