معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: طرح داد پزشک تروما با همکاری پزشکی قانونی برای اولین بار در استان و دومین بار در کشور بعد از استان فارس در بیمارستان طالقانی کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر بهمن روشنی در خصوص طرح داد پزشک افزود: در طرح داد پزشک که برای اولین بار در کرمانشاه اجرایی می‌گردد، با توجه به اینکه بیمارستان طالقانی مرکز تروما است و اکثر مراجعین براثر تصادف، نزاع و حوادث شغلی به این مرکز مراجعه می‌کنند و پس از مداوا و ترخیص جهت پیگیری و روند قانونی پرونده‌های قضایی خود نیازمند مراجعه به سازمان پزشکی قانونی هستند و این سازمان هم‌جهت صدور نظریه کارشناسی نیازمند معاینه‌ی بیمار و بررسی پرونده‌ی بالینی است و با توجه به اینکه بیمار بافاصله‌ی زمانی از زمان وقوع حادثه مراجعه کرده و روند درمان را طی نموده است معمولاً آثار جراحت تا حدودی بهبودیافته و قابل استناد نیست.

وی گفت: از طرف دیگر مراجعین جهت ارائه پرونده‌های بالینی خود به سازمان پزشکی قانونی لازم است مجدداً به مراکز درمانی مراجعه نموده و با طی کردن مراحل اداری که بعضاً وقت‌گیر بوده اقدام به دریافت پرونده‌ی پزشکی خودنمایند که همین فرآیند یافتن پرونده پزشکی و پاسخگویی به نامه پزشکی قانونی نارضایتی فراوانی ایجاد می‌کرد و بسیار وقت‌گیر بود لذا بر آن شدیم پس از اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه، یک اتاق در اختیار سازمان پزشکی قانونی با عنوان واحد داد پزشک در بیمارستان طالقانی قرار دهیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه بیان کرد: نمایندگان این سازمان به‌صورت روزانه از بخش‌ها بازدید می‌کنند و بیمارانی که نیاز به پزشکی قانونی دارند شناسایی کرده و ضمن دادن آگاهی‌ها و اطلاعات لازم به ایشان، اقدام به تنظیم مستندات موردنیاز سازمان پزشکی قانونی درهمان زمان بستری بیمار می‌نمایند

دکتر بهمن روشنی به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های پزشکی قانونی، کاهش هزینه مراجعین و بیمارستان، افزایش ضریب امنیت و صحت رسیدگی‌ها، کاهش وقت صرف شده پرسنل بیماران، کاهش تردد مراجعین، عملکرد بهتر کارشناسان پزشکی قانونی و کاهش احتمال جعل اسناد پزشکی از مزایای اجرای این طرح است

دکتر روشنی در خصوص زمان آغاز اجرای طرح داد پزشک در بیمارستان طالقانی افزود: از ابتدای خردادماه و آغاز این طرح در بیمارستان طالقانی کارشناسان سازمان پزشکی قانونی هرروز صبح در این بیمارستان مستقر می‌باشند و حدود 300 پرونده موردبررسی قرارگرفته که این امر رضایت مراجعین را به دنبال داشته است.