با نخستین بارش پاییزی دراستان اصفهان بیشترین بارش‌ در نایین ثبت شد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری موج از اصفهانگفت:بیشترین بارش‌های استان اصفهان در ۲۴ساعت گذشته با ۱۶ونیم میلی متر در شهرستان نایین ثبت شده است.

ساناز جعفری بیان داشت: پس از نایین بیشترین بارش ها در میمه با 7ونیم میلی متر، نطنز با 5ونیم میلی متر و اردستان با 4ونیم میلی متر به ثبت رسیده است.

وی میزان بارش در اصفهان را نیز بیش از یک دهم میلیمتر بیان کرد.