به مناسبت روز جهانی پست طرح «هرهفته همرکابی» با حضور کارکنان اداره کل پست اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرپرست اداره کل پست استان اصفهان گفت: طرح «هر هفته هم رکابی» با حضور کارکنان اداره کل پست اصفهان برگزار می شود.

حمید باقری بیان داشت: به مناسبت روز جهانی پست در روز نهم اکتبر مصادف با ۱۷ مهرماه، طرح «هر هفته هم رکابی» با حضور کارکنان شرکت اداره کل اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: خدمات شرکت پست ارائه خدمات نیابتی است و کنار گذاشتن خودروها در این روز و استفاده از دوچرخه برای رفتن به محل کار خود وابسته به فلسفه وجودی فعالیت‌های پست مبنی بر تلاش برای کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان است.

سرپرست اداره کل پست استان اصفهان با اشاره به حضور مدیران شهری در این طرح بیان کرد: مبدا حرکت ما چهارباغ خواجو به سمت اداره کل پست در خیابان نشاط است و کارکنان ما با دوچرخه سواری در این روز نشان می‌دهند که با کاهش ترددهای شهری و استفاده از خدمات نیابتی پست، می‌توان از ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری کرد.