کارشناس باغبانی اداره جهاد کشاورزی از کاهش ۸۰تا۹۰ درصدی برداشت پسته از باغات در اردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حبیب اله مومن زاده گفت: نوسان دما و عدم گرد افشانی درست در فصل بهار حدود 80تا90 درصد به باغ های پسته اردستان خسارت زده و عملکرد این محصول به 100کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است.

وی افزود: هزار و 300هکتار باغ بارور و بقیه به صورت نهال است و هزار و 200هکتار از باغ های پسته شهرستان اردستان به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است.

حبیب اله مومن زاده بیان داشت: صد و سی تن پسته از هزار و ۳۰۰هکتار از باغ‌های شهرستان اردستان برداشت شد.

وی ارقام عمده پسته اردستان را کله قوچی، اکبری، احمدی، آقایی فندقی و اوحدی بیان کرد و گفت: با شروع فصل برداشت پسته 200نفر بصورت فصلی در این شهرستان مشغول به کار می شوند.

کارشناس باغبانی اداره جهاد کشاورزی گفت: نوسان دما و عدم گرد افشانی درست در فصل بهار حدود 80تا90 درصد به باغ های پسته اردستان خسارت زده و عملکرد این محصول به 100کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است.