استاندار هرمزگان با قدردانی از خیرین برای ساخت مرکز دینی، افزود: در این مراکز انسان هایی پرورش می یابند که برای خود و دیگران مفید، خیرخواه و بخشنده خواهند بود و با چنین انسانی هایی، جامعه ای خوب خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، فریدون همتی در آئین افتتاح مجتمع دینی صدرالاسلام بندرخمیر با بیان اینکه خداوند متعال بخشنده مطلق است، عنوان کرد: ما به عنوان بندگان خدا باید صفت بخشندگی را در خود پرورش دهیم و این امر نمود بیشتری در زندگی ما داشته باشد.

وی ادامه داد: انسان برای رسیدن به تعالی به تربیت دینی نیاز دارد و مراکز دینی مکان هایی برای نشان دادن مسیر خوب به انسان و همچنین تربیت عالمان و مبلغان دینی برای بیان احکام و دستورالعمل و نقشه راه زندگی قرآنی در جامعه هستند.

استاندار هرمزگان با قدردانی از خیرین هرمزگان برای ساخت مرکز دینی، افزود: در این مراکز انسان هایی پرورش می یابند که برای خود و دیگران مفید، خیرخواه و بخشنده خواهند بود و با چنین انسانی هایی، جامعه ای خوب خواهیم داشت.

همتی تصریح کرد: جامعه نیازمند حضور بیشتر دین و دینداری است و در جامعه دینی، منافع جمعی و عمومی بر منافع فردی ترجیح داده می شود.

وی گفت: ما مسلمانان که از اقیانوس بی انتهای دین اسلام و دستورات الهی بهره مند هستیم باید از آن به نحو مطلوب در جهت رشد و تعالی استفاده کنیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مردم و خیرین در هرمزگان مشارکت بسیار گسترده ای در ساختن جامعه دارند، اظهار داشت: در این استان خیرین و افراد نیکوکار بسیاری وجود دارند که در زمینه های مختلف از جمله مدرسه سازی، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و حتی راهسازی و تامین آب مشارکت و حضور فعال دارند.

همتی خاطرنشان کرد: در هرمزگان اقوام و مذاهب مختلف با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و باید ضمن مراقبت و هوشیاری در برابر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان، در جهت تقویت وحدت موجود گام برداریم.