مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت:انفجار کپسول گاز شهروند شهرضایی را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین بیان داشت: مردی 40ساله دراثر انفجار کپسول گاز دچار سوختگی و با حضور به موقع ماموران اورژانس به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شد.

وی افزود:این شهروند شهرضایی از ناحیه دست و پا دچار 25درصد سوختگی شده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: علت این حادثه رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز اعلام شده است.