بازسازی خسارت‌های 1200 میلیارد تومانی که زلزله به زیرساخت‌های عمومی و دولتی استان کرمانشاه وارد کرده است با کمک اعتبارات قانون مدیریت بحران آغازشده و اولین جلسه هماهنگی آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مهرداد سالاری در جلسه پیگیری اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل مدیریت بحران در رابطه با زیرساخت‌های کرمانشاه گفت: در جریان زلزله آبان سال گذشته 1200 میلیارد تومان به تجهیزات و زیرساخت‌های کرمانشاه خسارت وارد شد که تاکنون 700 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: پس از تخصیصی که در اردیبهشت امسال صورت گرفت، نقدینگی 280 میلیارد تومان از این مبلغ تأمین شد اما با توجه به اینکه هنوز بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی زلزله‌زدگان ناقص بود، شایسته نبود که بازسازی ساختمان‌های دولتی آغاز شود و این کار به مهرماه موکول شد.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون بیشتر موافقت‌نامه‌های مربوط به بازسازی زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی تنظیم و منعقدشده است و زمان مناسبی هم تا پایان سال مالی جاری برای استفاده از منابع اعتباری در اختیارداریم.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین به همه دستگاه‌های مشمول بازسازی توصیه کرد که سه شاخص اصلی قیمت، زمان و کیفیت اجرای طرح‌ها را در نظر بگیرند.

سالاری گفت: با توجه به اینکه هزینه بازسازی زیرساخت‌های دولتی و عمومی از بیت‌المال و پول مردم تأمین می‌شود، لازم است که همه مسئولان قیمت تمام‌شده اجرای طرح‌ها را به‌دقت موردتوجه قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از دستگاه‌های اجرایی خواست که طی کمتر از 10 روز برنامه اجرایی و عملیاتی خود را برای بازسازی زیرساخت‌های کرمانشاه ارائه کنند.