مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازمحکومیت ۳۵میلیاردی متخلف ارزی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی  گفت:متخلف اعتبار ارزی به پرداخت ۳۵میلیارد ریال جریمه نقدی در اصفهان محکوم شد.

وی افزود: در پی شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های این استان، پرونده دو فقره تخلف اعتبار ارزی مدیرعامل شرکتی خصوصی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از رسیدگی پرونده متهم به سبب ایفا نکردن تعهدات ارزی، علاوه بر محکومیت به استرداد عین ارز معادل بیش از 35میلیارد ریال براساس نرخ روز ارز درحق بانک شاکی، حکم به تعلیق کارت بازرگانی این شرکت به مدت یکسال را هم صادر  شد.