فرماندار سلسله، گفت: 145 میلیارد ریال تسهیلات به روستاییان و عشایر سلسله پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، فرماندار سلسله با اشاره به اینکه 83 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات روستایی و عشایر برای این شهرستان اختصاص یافت، گفت: در مرحله نخست این طرح 145 میلیارد ریال تسهیلات به روستاییان و عشایر سلسله پرداخت شد.

شریف خسروی، افزود: شهرستان سلسله با پرداخت 230 درصد تسهیلات روستایی و عشایری رتبه نخست را در بین شهرستان‌های استان کسب کرد.

فرماندار سلسله با اشاره به اینکه طرح های ارائه شده شهرستان بیشتر در حوزه کشاورزی و صنعتی است، افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تخصیص می یابد.

تسهیلات مناطق مرزی با نرخ 4 درصد و برای مناطق روستایی با نرخ 6 درصد است

وی، بیان کرد: تسهیلات ارائه شده در این طرح از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 4 درصد برای مناطق مرزی و نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی پرداخت می‌شود.

شریف خسروی اضافه کرد: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در مرحله دوم پرداخت و جذب تسهیلات روستایی و عشایری پیگیری های لازم را انجام دهند.