نماینده مردم شرق هرمزگان از سفر وزیر ارتباطات به شرق هرمزگان در ٤٥ روز آینده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت الاسلام «سید مصطفی ذوالقدر» با اشاره به دیدار با وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات وگزارش برخی از مشکلات در این حوزه گفت: شهرستان‌های جاسک و بشاگرد میزبان وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات را در روزهای آینده خواهد بود تا ضمن بررسی ومشاهده میدانی برخی از مشکلات در مورد آنها تصمیم گیری شود.

ذوالقدر بیان داشت:در این سفر قرار است بیش از ١٠ دکل همراه اول و ایرانسل در شهرستان‌های جاسک وبشاگر به ارزش ٦٠میلیارد تومان راه اندازی شود تا مردم روستاهای این دوشهرستان از این خدمات بهره مند شوند.

نماینده مردم شرق هرمزگان عنوان کرد: اپراتورهای دو شرکت همراه اول وایرانسل برای برقرای رومینگ جاده ای وبین شهرستانی وهمچنین به فرمانداریهای این دوشهرستان فعالیت خود را آغاز کرده اند تا در سفر وزیر ارتباطات از آنها بهره برداری شود .

ذوالقدر گفت:در این سفر تبدیل حد اقل ١٠ دکل روستایی GSM به همراه اول هرکدام با ارزش ١٠ میلیارد تومان در حوزه شرق استان در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم شرق هرمزگان تصریح کرد:در این سفر پر خیر وبرکت خدمات قابل قبولی را به مردم دو شهرستان جاسک و بشاگردجهت افتتاح وراه اندازی مصوبات مندرج در جلسه با وزیر را به دنبال دارد که میتواند در حوزه ارتباطات بعد از گذشت سالها شگفتی خلق شود ومردم نیز از این خدمات بدرستی بهره مند شوند.