رییس هیئت تنیس استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  فرهاد رحیمی از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

بازدید رییس هیئت تنیس (1)