سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از درجه بندی کارگاههای صنایع دستی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیللان، پروین حلاج رضایی سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل بیان کرد: درجه بندی کارگاهها با هدف بهبود شرایط تولید و استاندارد سازی و فرآیند تولید محصولات صنایع دستی کشور در سال 1395 به صورت آزمایشی و در یک استان کشور و در سال 1396 در سایر استانها اجرا گردید.

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته 18 کارگاه تولید صنایع دستی استان گیلان موفق به دریافت گواهی کیفیت صنایع دستی شدند و در سال جاری نیز مقرر است 60 کارگاه صنایع دستی مورد بازرسی قرار گرفته و کارگاه های که بالاترین امتیاز را کسب نمایند گواهی کیفیت صنایع دستی دریافت خواهند کرد.

حلاج رضایی اضافه کرد: هدف از این کار ارتقای کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و ساماندهی کارگاه های صنایع دستی می باشد.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گیلان گفت: حدود 150کارگاه تولیدی صنایع دستی در استان فعال هستند و بیش از 21 هزار هنرمند صنایع دستی در 80 رشته صنایع دستی در استان مشغول به فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: کارشناسان فنی معاونت صنایع دستی از کارگاه های استان نسبت به مسائل مهندسی ایمنی، بهداشت و شرایط تخصصی کارگاه ها به جهت مستند سازی و درجه بندی کارگاه ها بازدید بعمل می آورند.