رئیس قوه قضاییه در حکمی؛ رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل پیشین دادگستری استان همدان را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان کردستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه؛با حکم آیت الله آملی لاریجانی،محمدرضامترقب به سمت رئیس کل دادگستری استان کردستان منصوب شد.

براساس این گزارش، متن حکم آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
 

جناب آقای محمدرضا مترقب
رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان همدان

به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان کردستان منصوب می شوید.

امید است با در نظر گرفتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

 صادق آملی لاریجانی
                                                                                                                                                                               رئیس قوه قضاییه