مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از حمایت مالی 50 درصدی برای حضور شرکت های صنعتی در تورهای صنعتی هدفمند داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارشخبرگزاری موج از گیلان، احمد علی شهیدی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با تأکید بر لزوم آموزش های تخصصی حوزه صنعت از برگزاری دوره های آموزشی رایگان در سه سطح کارگری، کارشناسی و مدیریتی توسط شرکت شهرک های صنعتی گیلان خبر داد و افزود: این دوره های آموزشی با استناد به نیازسنجی های اولیه و نیز درخواست مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: حمایت از واحدهای صنعتی برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی با ارزیابی شرایطی که دارای استعداد لازم برای توسعه  صنایع کوچک باشد، از دیگر بخش های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی گیلان محسوب می شود.

راه اندازی مجدد 40 واحد صنعتی در سطح استان

شهیدی همچنین از حمایت مالی 50 درصدی برای حضور شرکت های صنعتی در تورهای صنعتی هدفمند داخلی و خارجی خبر داد و افزود: شناسایی و حمایت از نیازهای فن آورانه و رفع این نیازها، مطالعه شناختی و حمایت از خوشه کسب و کار شیلات، برگزاری 5 کلینیک صنعتی در استان برای اولین بار در سطح 5 شهرک صنعتی، عارضه یابی 25 واحد صنعتی بهره بردار دارای ظرفیت تولید پایین و مشکلات ارزی و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود رفع عارضه های شناسایی شده، راه اندازی مجدد 40 واحد صنعتی در سطح استان، شناسایی و ثبت نام 5 واحد صنعتی دانش بنیان در سایت مربوطه و حمایت از  مشاورین حوزه ی کسب و کار مرتبط با شرکت های دانش بنیان بخشی از اقدامات شرکت شهرک های صنعتی گیلان در سال گذشته بوده است.

وی حمایت از پیمانکاران فرعی، تامین منابع مالی از بازار سرمایه شامل فرا بورس و بورس کالا، فعال سازی شرکت های مدیریت صادرات EMCو تشکیل کنسرسیوم های صادراتی را برنامه های عملیاتی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در سال جاری عنوان نمود.