معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همایش گفتگوی ملی خانواده، گفت: لرستان سرمایه‌های اجتماعی و هویت قوی فرهنگی ملی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، معصومه ابتکار در سفر به لرستان، با حضور در همایش گفتگوی ملی خانواده، گفت: استان لرستان از سرمایه اجتماعی و هویت فرهنگی قدرتمندی برخوردار است، لذا امیدوارم شاهد تحولات خوبی در حوزه زنان این استان باشیم چراکه طرح ملی گفتگوی خانواده در مراکز استانها آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، در 50 نقطه کشور اجرا خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، افزود: در طرح فراگیر خانواده، زنان علاوه بر فعالیت در جامعه، نقش همسری و مادری را نیز به خوبی ایفا می‌کنند که لازم است در این مسیر، مردها نیز بخشی از مسوولیت‌های خانوادگی را بر عهده بگیرند.

معصومه ابتکار با اشاره به روابط اخلاقی و انسانی خانواده در اسلام، تصریح کرد: دولت علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که همه خانواده با آن دست به گریبانند، به آسیب‌های اجتماعی نیز توجه ویژه دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اهمیت آسیب‌های خانواده را باید به سطح برسانیم، اضافه کرد: باید در همه جا به این موضوع پرداخته و ساز و کار و قوانین حمایتی ایجاد کنیم و سطح آگاهی خانواده را به حدی برسانیم که در کانون خانواده به این مهارت‌ها توجه شود.

عدم انتقال درست مفاهیم یک مشکل جدی در روابط خانواده‌های ایرانی است

ابتکار، ادامه داد: در خانواده‌های ایرانی لکنت وجود دارد و سوءتفاهمات خودنمایی می‌کند، این مشکل به دلیل عدم انتقال مفاهیم است و آنقدر ادامه می‌یابد که گاهی به درجاتی از خشونت می‌رسد. لذا این اتفاق یک زنگ خطر است که همه صاحب نظران اجتماعی، روانشناسان و جامعه شناسان نسبت به این موضوع نگرانند.

طرح گفتگوی ملی خانواده در 50 نقطه ایران اجرا می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: در شرایط موجود، طرح گفتگوی ملی خانواده با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران پایه‌گذاری و در مرحله نخست در 31 استان اجرا شده که در مراحل بعد در 50 نقطه کشور اجرا خواهد شد.

گفتنی است، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، صبح امروز وارد خرم‌آباد شد و مورد استقبال رسمی استاندار لرستان و مقامات استانی قرار گرفت.