بیش از ٣٣٠٠٠ کارفرمای حقیقی و حقوقی به تامین اجتماعی گیلان بدهکار هستند .

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بر اساس آخرین آمار موجود از بیلانهای صادره دیون پرونده های مطالباتی از کارگاههای مشمول بیمه در استان، کارفرمایان حقیقی( واحدهای صنفی) و حقوقی(شرکتها، کارخانجات و ادارات) گیلانی قریب به ٥٥٠ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار می باشند. 

براساس این گزارش با توجه به آخرین محاسبات پرونده های مطالباتی در سالجاری ، تا پایان اسفندماه سال ٩٦، تعداد ٣٣٠٧٣ کارفرمای استان مبلغ ٥٥٠ میلیاردتومان بابت حق بیمه پرسنل خود بدهکار می باشند.

مبلغ ١١٩ میلیارد تومان از مطالبات سازمانی در این بخش برآوردی و بیش از ٤٣٠ میلیارد تومان آن قطعی می باشد.

شایان ذکر است در ماههای نخستین سالجاری اجرای طرح بخشودگی جرائم فرصتی برای تعیین تکلیف دیون کارفرمایان بود که طی آن بخش اندکی ازمطالبات سازمان وصول و قسمت هایی توسط کارفرمایان تقسیط گردید. 

خاطرنشان می سازد تامین اجتماعی گیلان در بخشهای بیمه ای و درمانی ماهانه بیش از ٢٥٠ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان ارائه میدهد که با توجه به عمومی و غیردولتی بودن سازمان و فقدان استفاده از بودجه دولتی، تحقق مطالبات از کارفرمایان ، کمک قابل توجهی به مطلوبیت ارائه خدمات خواهد نمود.