مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از آغازاجرای طرح مشک با حمایت از کودکان بی‌سرپرست در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مرضیه فرشاد با اشاره به اجرای طرح مشک گفت: دراین طرح، کودکان نوزاد تا 6ساله ای که شرایط فرزند خواندگی ندارند، مجهول الهویه و یا دارای والدین و مراقبان بی صلاحیت هستند با تایید بهزیستی و حکم دادگستری با عنوان 'امین موقت' به خانواده های خیر و مورد اعتماد به صورت مهمان سپرده می شوند.

وی افزود: در گذشته این کودکان چند سال در مراکز نگهداری بهزیستی می‌ماندند تا والدین آنها بعد از تایید صلاحیت بازگردند اما اکنون این کودکان به یک خانواده واگذار می‌شوند.

فرشاد اظهار داشت: اگر در مدت دو سالی که قانون مشخص کرده والدین به صلاحیت نرسند و مراجعه نکنند؛ بچه‌ها نزد همین متقاضیان یا متقاضیان دیگر می‌مانند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در این طرح هم سرپرستان تجربه فرزندخواندگی را کسب می کنند و هم کودکان از نظر عاطفی و روانی حمایت می شوند.