مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازمصرف سالانه بیش از 5.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید مصطفی علوی  در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان مبارکه گفت: ماهیانه حدود 450 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در شهرستان مبارکه به مصرف می رسد که از این میزان، حدود 50 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و 400 میلیون متر مکعب آن مربوط به بخش صنعت است.

وی افزود: شهرستان مبارکه از ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و مصرف گاز طبیعی درآن بخاطر وجود صنایع عمده نظیر مجتمع فولاد مبارکه، نیروگاه چهلستون، سیمان سپاهان و پلی اکریل اصفهان بسیار زیاد است.

شرکت گاز اصفهان

وی با اشاره به 55 هزار و 600 مشترک گاز طبیعی در شهرستان مبارکه و گاز رسانی به 6 شهر و 24 روستای این شهرستان افزود: در حال حاضر  بیش از 914 کیلومتر شبکه گاز مشتمل بر؛ 794 کیلومتر شبکه توزیع و 120 کیلومتر شبکه تغذیه، 97 ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری و 33 هزار و 242 انشعاب در سطح شهرستان مبارکه اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اظهار داشت: همه مشترکین گاز طبیعی به ویژه بخش خانگی با پرداخت به موقع گاز بهاء ی مصرفی، شرکت را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند، در صورت عدم پرداخت به موقع، این شرکت مجبوراست تا جهت ادامه فعالیت و انجام تعهدات مربوطه  نسبت به قطع گاز مشترکین با اعلام قبلی اقدام نماید.