مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: 15سد بزرگ برق آبی، تامین آب شرب، صنعتی، کشاورزی، کنترل و مهار سیلاب و گردشگری در دست ساخت است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رضا میرزایی، گفت:  15سد بزرگ با کاربری برق آبی، تامین آب شرب، صنعتی، کشاورزی، کنترل و مهار سیلاب و گردشگری در استان لرستان در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: طبق تعریف استاندارد icold (کمیسیون بین المللی سدهای دنیا) تمام سدهایی که ارتفاع آن ها بیش از 15 متر و حجم مخزن آن ها بیش از یک میلیون متر مکعب باشد، جزو سدهای بزرگ محسوب می‌شود.

سدهای در حال احداث لرستان جزو سدهای بزرگ محسوب می‌شوند

میرزایی، گفت: بر این اساس، سدهای ساخته شده یا در دست ساخت وزارت نیرو در استان لرستان از سد کزنار (با ارتفاع 26 متر و حجم مخزن یک میلیون متر مکعب) تا سد بختیاری (با ارتفاع 325 متر و حجم مخزن پنج میلیارد و 159 میلیون مترمکعب) جزو سدهای بزرگ محسوب می شوند.

عملیات اجرایی احداث سدهای مخملکوه و زیبامحمد تا 2 ماه آینده آغاز می‌شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان، افزود: اسناد مناقصه 2 سد مخملکوه (کاکارضا) و زیبامحمد خرم آباد تهیه شده و ظرف حداکثر 2ماه آینده با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود.

15 سد در استان لرستان در حال احداث است

وی، گفت: سدهای رودبار، بختیاری، کزنار، خان آباد، حوضیان و عالی محمود الیگودرز، سدهای آبسرده و شهید بروجردی شهرستان بروجرد، سد کمندان ازنا، سد مروک دورود، سد تاج امیر نوراباد، سدهای ایوشان، مخمل کوه و زیبامحمد خرم آباد و تنگ معشوره جزو سدهای احداثی لرستان هستند.

میرزایی، ادامه داد: از این تعداد، کارفرمای سدهای رودبار، معشوره و بختیاری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مابقی شرکت آب منطقه‌ای لرستان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اضافه کرد: لرستان به لحاظ شرایط توپوگرافی، زمین‌شناسی و میانگین بالای بارش‌ها پتانسیل بالایی برای ساخت سد دارد و امیدواریم با رعایت همه ضوابط و احترام به حقوق دیگران و اتمام طرح های مطالعاتی سدسازی استان و نهایی شدن تخصیص های حوزه های کرخه و کارون بزرگ در آینده نزدیک، شاهد اجرای طرح‌های توسعه منابع آب (شرب، صنعت و کشاورزی) بیشتری در استان لرستان باشیم.