سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر از ثبت وقف جدید در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام رضا ابراهیمی گفت: دو واقف نیک اندیش منزلی مسکونی خود را در شهرستان خمینی شهر وقف امور خیریه کردند.

وی افزود: عزت و زهرا زهتاب هر کدام سه دانگ از این موقوفه به مساحت 161مترمربع را در مجموع به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان وقف کردند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر گفت: بر اساس وقف نامه این واقفان نیک اندیش درآمد این موقوفه برای تامین هزینه های مساجد شهرستان صرف می شود.