مدیرکل راه‌آهن هرمزگان از رشد 31 درصد بارگیری کانتیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  «محمد پور فخری» در تشریح عملکرد شش‌ماهه اداره کل راه‌آهن هرمزگان گفت: درزمینه‌ی بارگیری 3 میلیون و 673 هزار و 809 تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری انجام‌شده است.

وی افزود: این کالاها شامل کانتینر و محمولات ترانزیتی بوده که از ایستگاه‌های گل گهر، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری و به مقاصد مختلف داخلی و کشورهای مشترک‌المنافع ارسال گردیده است.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان با اشاره به رشد 8 درصدی تخلیه‌ی کالا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تصریح کرد: درزمینه‌ی تخلیه نیز به میزان 6 میلیون و 185 هزار و 453 تن انواع محمولات و مواد معدنی تخلیه‌شده است.

پور فخری ادامه داد: این کالاها در پالایشگاه نفت هرمزگان، منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت شش ماه نرخ تن کیلومتر مرزی با رشد 5 درصدی نسبت به سال گذشته به میزان 3 میلیارد و 865 میلیون و 950 هزار و 393 تن کیلومتر رسید.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان گفت: در این مدت رشد 3 درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را  شاهد بوده‌ایم و درزمینه‌ی بارگیری کانتینر نیز با حمل 20 هزار 589 کانتینر شاهد رشدی 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.