مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ازافزایش 5 درصدی دریافت کنندگان بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن نیرومند گفت:دریافت کنندگان بیمه بیکاری در استان اصفهان بیش از5 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: امسال بیش از 26هزار و 703نفر در استان بیمه بیکاری دریافت کردند ،که این میزان در مقایسه با پارسال پنج و شش دهم درصد افزایش داشته است.

اصفهان- مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی

محسن نیرومند اظهار داشت: همچنین در این مدت بیمه بیکاری بیش از 10هزار و 769نفر در این استان قطع شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: بیش از یک میلیون و 90هزار و 677 نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه هستند.