سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از صدور حکم قضایی برای واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین خادمی گفت: برای یک واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست در شهرستان کاشان حکم قضایی صادر شد.

وی ادامه داد:  به دلیل عدم توجه یک واحد آلاینده صنعتی به اخطاریه های زیست محیطی برای  رفع آلایندگی و رها سازی فاضلاب خام حاصل از فرایند تولید بدون انجام هر گونه عملیات تصفیه و تهدید علیه بهداشت عمومی توسط اداره حفاظت محیط زیست کاشان تحت پیگیری قضایی قرار گرفت و به مراجع قضایی معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: مسؤول این واحد صنعتی  با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط مراجع قضایی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است؛  طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و الودگی محیط زیست می شود جرم و مرتکبین طبق قوانین مشمول مجازات می شوند.