از مجموعه 23 میلیاردو 373 میلیون تومان طرح های معرفی شده به بانکهای عامل در بخش اشتغال روستایی 5 میلیارد و 270 میلیون تومان پرداخت شده است و شهرستان فومن رتبه دوم در جذب تسهیلات را داراست.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان فومن با بیان اینکه با توجه به ظرفیت گردشگری بالای شهرستان فومن این شهرستان نیازمند احداث واحدهای اقامتی و پذیرایی است، اظهار کرد: از بانکهای عامل انتظار میرود نسبت به طرحهای اشتغال زای گردشگری که پیامدهای اقتصادی آنها در جهت توسعه شهرستان مشهود است، توجه بیشتری کنند.

 قاسم نژاد با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات در راستای تسهیل امور مردم است نه اینکه گره ای در کار آنها ایجاد شود، متذکر شد: ادارات و بانکها در جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زای روستایی با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند.

تسهیلات پرداختی باید منجر به ایجاد اشتغال و رونق تولید شود

نماینده عالی دولت در شهرستان فومن تاکید کرد: تسهیلات پرداختی باید منجر به ایجاد اشتغال و رونق تولید شود، بنابراین پول باید در جایی هزینه شود که دستاوردی برای توسعه شهرستان به دنبال داشته باشد.

فرماندار فومن همچنین با اشاره به گزارش رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فومن مبنی بر پرداخت 9 درصد از طرحهای معرفی شده به بانک توسعه تعاون، پرداخت تنها 4.5 درصد از طرح های معرفی شده به پست بانک و همچنین 11 درصد از طرح های معرفی شده به صندوق کارآفرینی امید، تصریح کرد: از عملکرد این سه بانک در شهرستان فومن راضی نیستم.

قاسم نژاد گفت: از مجموعه 23 میلیاردو 373 میلیون تومان طرح های معرفی شده به بانکهای عامل در بخش اشتغال روستایی 5 میلیارد و 270 میلیون تومان پرداخت شده است و شهرستان فومن رتبه دوم در جذب تسهیلات را داراست.

وی افزود: همچنین در بخش فراگیر نیز تاکنون از 8 میلیارد و 628 میلیارد تومان طرح معرفی شده به بانکها، 5 میلیارد و 186 میلیارد تومان پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین ضمن بررسی مشکلات طرح های معرفی شده، تشکیل ستاد نظارت بر تسهیلات نیز تصویب شد.