معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، گفت: میان کودکان کار و خیابانی تفاوت زیادی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، حبیب الله خجسته‌پور در جلسه ساماندهی امور جوانان لرستان، گفت: نباید کودک کار و کودک خیابانی را از یک منظر نگاه کرد چرا که میان این دو، تقاوت زیادی وجود دارد. از این رو، کودکان کار لزوماً کودکان خیابانی نیستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: کودکان کار دارای خانواده هستند در حالی که کودکان خیابانی بعضاً دارای این شرایط نیستند.

فرهنگ کار دچار تغییرات بنیادین شده است

وی، افزود: امروزه فضای کسب و کار متفاوت شده و فرهنگ استاد شاگردی رنگ و بوی گذشته را ندارد. لذا شرایط به گونه‌ای رقم خورده تا کودکان کار به فضای کاذب روی آورند.

خجسته‌پور، ادامه داد: متاسفانه در چندسال اخیر پدیده کودکان کار در سطح استان به شکل و شمایلی که مورد پسند جامعه نیست نمود پیدا کرده که جمعیت آنان نیز، جمعیتی قابل توجه است، لذا در رفع این مشکل باید اقدام لازم به قید فوریت انجام گیرد.

ساماندهی کودکان خیابانی با محوریت بهزیستی لرستان انجام شود

وی، گفت: در این جلسه مصوب شد تا کمیته ساماندهی کودکان خیابانی با محوریت بهزیستی و با حضور اعضا تشکیل شود و دستگاه‌های مرتبط، نمایندگان تام الاختیار خود را به این کار گروه معرفی کنند تا تصمیمات به صورت یکپارچه اعمال گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در خصوص تامین اعتبارات اجرای این طرح نیز، تاکید کرد: بهزیستی و دستگاه‌های مرتبط در راستای اهداف تعیین شده اقدام کنند و چنانچه در خصوص اعتبار اجرایی با مشکل مواجه شدند، استانداری نیز پای کار است و در تامین هزینه‌ها، کارگروه مذکور را حمایت می‌کند.