مدیر روابط عمومی مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تا کنون 38 مورد در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان خلیج فارس مراجعه کرده‌اند.

«عیطه سادات میراکبری» در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری موج هرمزگان با اشاره به موضوع مسمومیت ناشی از مصرف الکل در بندرعباس گفت: تاکنون 38 نفر در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس مراجعه کرده اند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه از این تعداد 3 نفر جان خود را از دست دادند.

مدیر روابط عمومی مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 4 نفر از مراجعه کنندگان در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری هستند گفت: دو تن از این افراد در پی بهبود حال عمومی‌شان از دستگاه جدا شده‌اند.

میراکبری با اشاره به نیاز 3 تن از این بیماران به دونوبت دیالیز، ابراز داشت:  طی سه روز گذشته در بیمارستان خلیج فارس  21 مورد دیالیز برای 18 نفر انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه تا به امروز 15 نفر از مراجعه‌کنندگان به اورژانس بیمارستان خلیج فارس پس از طی مراحل درمانی ترخیص شده‌اند، گفت: هم اکنون 20 نفر در اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل در این بیمارستان بستری هستند.

به گزارش موج، ظرف سه روز گذشته در مجموع 217 نفر در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز به مراکز درمانی هرمزگان مراجعه کرده‌اند که تا کنون از این تعداد 17 تن جان خود را از دست داده و حال 8 تن دیگر نیز وخیم گزارش شده است.